Sónar Lisboa presenta la line-up completa per l'edizione 2024 | t-mag